LOVSKA DRUŽINA
RADEČE

Močilno 7A
1433 RADEČE


OSNOVNI PODATKI LD
 
Lovska družina Radeče je prostovoljno, samostojno nepridobitno
združenje fizičnih oseb, ki so se povezali zaradi varstva, gojitve in lova
divjadi, upravljanje lovišča ter zaradi drugih, z lovom povezanih
rekreativnih dejavnosti.Društvo je vpisano v registru društev pod zap. št. 049.
Matična številka društva je 5139414, davčna št. pa 75740818.
TRR-06000-0003708706.

Sedež lovske družine je Močilno 7a, 1433-RADEČE. Občina RADEČE,
upravna enota LAŠKO.

Lovska družina je včlanjena v področno zvezo lovskih družin ZASAVJE, ki
spada v LUO ZASAVJE.

Odgovorne osebe v LD Radeče:

Predsednik Ludvik Klavs GSM: 031 823 233
Gospodar Lado Karlovšek GSM: 041 472 488
Tajnik Jože Prah GSM: 041 657 560
Blagajnik Robert Kmetič GSM: 041 312 154


Kontakt

Predsednik
Ludvik Klavs
GSM:031 823 233

Gospodar
Lado Karlovšek
GSM:041 472 488

Tajnik
Jože Prah
GSM:041 657 560

Blagajnik
Robert Kmetič
GSM:041 312 154