LOVSKA DRUŽINA
RADEČE

Močilno 7A
1433 RADEČE


LOVSKA INFRASTRUKTURA
 
Lovska družina Radeče poseduje tudi svoj lovski dom na Močilno 7a,
lovski bivak v revirju Čimerno, solastnica pa je tudi bivaka v revirju
Magolnik. Pri lovskem domu imamo tudi urejeno hladilnico in zbiralnico
divjadi.


V bližini lovskega doma imamo urejeno strelišče za glinaste golobe in
tarčo srnjaka, ki ga lovci uporabljamo za tekmovanja in vadbo lovcev.


Kontakt

Predsednik
Ludvik Klavs
GSM:031 823 233

Gospodar
Lado Karlovšek
GSM:041 472 488

Tajnik
Boštjan Ravnikar
GSM:041 765 357

Blagajnik
Robert Kmetič
GSM:041 312 154