LOVSKA DRUŽINA
RADEČE

Močilno 7A
1433 RADEČE


USTANOVITEV LD
 
Tradicija lovstva na področju Radeče sega v čas po prvi svetovni vojni,
saj je bil že leta 1919 ustanovljen lovski klub Radeče. Prvi tajnik
ustanovljenega lovskega kluba je bil Franc Langer, kateri je bil leta 1946
eden od ustanoviteljev lovske družine Radeče.

Ustanovni člani

Matko Karel
Langer Franc
Sabo Ivan
Uravnik Ivan
Nemec Vilko
Eberlinc Ignac
Draksler Jože
Dajsinger Ivan
Krajšek Franc
Frlec Janez st.
Gračner Vilko


Kontakt

Predsednik
Ludvik Klavs
GSM:031 823 233

Gospodar
Lado Karlovšek
GSM:041 472 488

Tajnik
Jože Prah
GSM:041 657 560

Blagajnik
Robert Kmetič
GSM:041 312 154